szecheny.pngeupaly.png

TÁMOP-2.3.6.A-12/1-2012-0008
„A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a dél-alföldi régióban”

A projekt megvalósításának kezdete 2013. március 1.; fizikai befejezése 2015. február 28.

A projekt rövid leírása

A TÁMOP-2.3.6.A program alapvető célja, hogy a projektbe bevont fiatalok olyan ingyenes képzéseken vegyenek részt, melyeken a vállalkozás létrehozásához szükséges kompetenciákat megszerezhetik, a projektbe bevont fiatalok a megszerzett tudás birtokában, a szolgáltató szervezet segítségével üzleti tervet készítsenek vállalkozásuk megalapozásához és a projekt eredményeként minél több, hosszútávon életképes vállalkozás jöjjön létre.

A pályázat célja

A teljes konstrukció két pályázati ütemből áll, amelynek keretében a potenciális fiatal/pályakezdő vállalkozók egymásra épülő programok keretében:

 • kaphatják meg a vállalkozásindításhoz szükséges kompetenciákat, megszerezhetik az alapvető jogi, pénzügyi, gazdálkodási, munkaszervezéssel, gazdálkodással és irányítással kapcsolatos ismereteket, megismerhetik a vállalkozási formák típusait, képessé válhatnak előkészíteni önfoglalkoztatóvá vagy vállalkozóvá válásuk lépéseit, illetve segítséget kaphatnak üzleti tervük összeállításához (TÁMOP-2.3.6.A keretében),
 • az indítási időszakban kiemelt segítséget kaphatnak a jogszerű működéshez, az adótudatos vállalkozó magatartás kialakításához (TÁMOP-2.3.6.A és TÁMOP-2.3.6.B keretében),
 • valamint a vállalkozás az alapítást követő időszakban felmerülő költségek támogatásában részesülhet (TÁMOP-2.3.6.B keretében).

A projekt célcsoportjai

A TÁMOP-2.3.6 konstrukció célcsoportja a 18-35 év közötti, más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkező új mikrovállalkozást indítani tervező természetes személyek. A konstrukció elsősorban azokat a fiatalokat célozza, akik vállalkozás indításához ötlettel, reális elképzeléssel, vállalkozói attitűddel rendelkeznek.

A TÁMOP-2.3.6.A konstrukcióba bevont fiatalokkal kötendő támogatási szerződés megkötésének napján az egyén a 18. életévét már betöltötte, de a 35. életévét még nem, illetve 0-6 éves kisgyermeket nevelő szülők esetében a 18. életévet már betöltötte, de a 40. életévet még nem. Az egyénnek nyilatkoznia kell a kedvezményezett részére arról, hogy más vállalkozásban nem rendelkezik többségi tulajdonnal.

Mikrovállalkozás: összhangban az Európai Bizottságnak a mikro-, kis és középvállalkozások definíciójáról szóló 2003/361/EK ajánlásával, a KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amely 10-nél kevesebb személyt munkaviszonyban foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 2 millió eurót.

Területi korlátozás

Csak a konvergencia régiókban megvalósított tevékenységek támogathatóak. A programra jelentkezőnek lakcímtől függetlenül abban a régióban kell az „A” komponens programjában részt venni, ahol a tervezett vállalkozásának székhelyét bejegyezni kívánja.

A képzések indulása legkorábban 2013. szeptemberében várható.

A jelentkezőket a szándéknyilatkozat beérkezésének sorrendjében fogadjuk.

Várjuk azon leendő fiatal vállalkozók jelentkezését akik:

 • komolyan érdeklődnek
 • valós ötlettel rendelkeznek
 • részt tudnak venni a teljes képzési/tanácsadási folyamatban
 • vállalják üzleti tervük részletes kidolgozását
 • hosszútávon életképes vállalkozást kívánnak létrehozni

A tervek szerint legalább 1200 jelentkezőt fogadunk, akik közül 580-an a vállalkozás létrehozásához szükséges kompetenciákat is megszerzik, 370-en pedig szakmai segítséggel üzleti tervet készítenek, majd a projekt eredményeként 270-en vállalkozást hoznak létre.

A projekt ütemezése, főbb állomásai

folyamat-bg.png 

Az „A” komponens folyamata

 • Szándéknyilatkozat: A program iránti érdeklődés jelzésére szolgál.
 • Regisztráció: Az „A” komponensben való részvételi szándék és a kiválasztási folyamatban való részvétel megerősítésére szolgál, a toborzást megvalósító szolgáltatón keresztül.
 • Kiválasztás: Az érdeklődők kiválasztási folyamata egységes szempontrendszer alapján, a toborzást megvalósító szolgáltatón keresztül. Csak azok a fiatalok indulhatnak a képzésen, akik a több lépcsős kiválasztási folyamaton megfelelnek.
 • Képzés: A képzési folyamatba a legalkalmasabb fiatalok kerülhetnek be. A kiválasztási folyamat eredményeként, a jelentkezők számától függetlenül 580 fiatal vehet részt a képzési programban, amelyet képzési szolgáltató valósít meg. Az „A” komponensben a bevont fiatalok olyan térítésmentes képzéseken vehetnek rész, melyek hozzájárulhatnak a vállalkozás indításához, működtetéséhez szükséges tudás megszerzéséhez, vállalkozói kompetenciáik fejlesztéséhez. A képzések vizsgával zárulnak, melynek sikeres teljesítése után tanúsítványt kapnak a résztvevők. A képzések várhatóan 1,5-2 hónapon keresztül, összesen 60-70 tanórában zajlanak. A képzésen résztvevőnek vállalnia kell, hogy a teljes képzési folyamaton részt vesz, ellenkező esetben a képzés költségének összegét vissza kell fizetnie a képző szervezetnek.
 • Üzleti terv készítés: A képzéseken elsajátítottak, a rendezvényeken szerzett tapasztalatok, valamint a tanácsadó szakemberek támogatásával kell elkészíteni a résztvevőknek saját üzleti tervüket.
 • Üzleti terv értékelés: Az üzleti tervek értékelését országosan egységes szempontrendszer alapján, független bíráló bizottság végzi régiónként.
 • Tanácsadás és rendezvények: A képzésekkel és az üzleti terv elkészítésével párhuzamosan a fiatalok szakmai tanácsadás és különböző rendezvények, találkozók keretében kapnak további támogatást. Ezek a tudás- és tapasztalat-megosztás színterei. A tanácsadók és előadók fontos ismereteket közvetítenek a vállalkozói életre történő felkészüléshez, az üzleti terv megírásához és a vállalkozásindítás megalapozásához.
 • Vállalkozásindítás: A képzési tanúsítvánnyal, és jóváhagyott üzleti tervvel rendelkezők számára javasolt vállalkozásuk elindítása. A vállalkozás megalapításának költségeit a résztvevőnek előre meg kell finanszíroznia, mely nyertes pályázat esetén a „B” komponens támogatási összegéből utólag elszámolható.
  (A „B” komponens keretében az alábbi vállalkozási formákban indított vállalkozásokkal lehet pályázni:
  • Korlátolt felelősségű társaság (KSH 113)
  • Ügyvédi iroda (KSH 131)
  • Közkereseti társaság (KSH 211)
  • Betéti társaság (KSH 212)
  • Egyéni cég (KSH 213)
  • Egyéb önálló vállalkozó (KSH 231)
  • Egyéb egyéni vállalkozó (KSH 232))
 • Mentorálás: Az elindított vállalkozások továbbra is kapcsolatban maradnak a szakmai segítőkkel, melynek keretében folyamatos mentori támogatást kapnak.

Pályázat benyújtása a „B” komponensbe

A létrehozott új vállalkozással lehet pályázni a „B” komponensre . 3 ill. 6 millió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető, 90%-os intenzitás mellett.

A pályázat benyújtásának feltételei

A pályázónak rendelkezni kell a TÁMOP-2.3.6.A-12/1 konstrukció kedvezményezettje által

 • jóváhagyott üzleti tervvel (társas vállalkozások esetén közös üzleti tervet kell elkészíteni).
 • az üzleti tervet jóváhagyó dokumentummal
 • az „A” konstrukció keretében teljesített képzés eredményes elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal.

A TÁMOP-2.3.6.B pályázati felhívását és útmutatóját a következő linken találja: http://www.nfu.hu/doc/3581

A projekttel kapcsolatban felmerült kérdéseire a Gyakori kérdésekben kaphat választ. Amennyiben maradt még nyitott kérdés, a következő elérhetőségeken teheti fel azokat:

 • t236@poli.hu